LEDARE

Ledarskapscoaching

 • Individuell Coaching
  på flera nivåer

 • Medlemmar ur
  Ledningsgrupper

 • Projektledare
 • Säljledare m.fl.

TEAM

Teamcoaching

 • Processledare för
  Ledningsgrupper

 • Utveckling av teamets
  dynamik och 
  samarbetsförmåga
 • Sälj- och Serviceteam
 • Projektgrupper m.fl.

MENTOR

Mentorskap

 • Professionell Mentor
 • Karriärcoach
 • CV-Expert

KONSULT

 • Organisation/Ledare
 • Kommunikation
 • Försäljning
 • Service m.m.