MARIE

Min livs- och yrkesfilosofi för att kunna vara en professionell Coach och utbildare: 

Jag vill bevara min värdighet, vara vänlig och ha en stark närvaro så jag kan förmedla det som behövs.
Skapa en stark trovärdighet och kunskap för att fortsätta vägleda chefer till att bli starka ledargestalter. 

Jag vägleder dig så att du kan behålla förmågan att vara där du är i stunden, så att jag verkligen kan
möta dig där du är här och nu. Jag kommer att stödja dig så att du kan välja bort allt det som du inte kan
påverka, istället lägga all fokus på det som går att påverka. Sen kan vi tillsammans samverka så att du når
ditt allra bästa och mest hållbara resultat. 

Utifrån kan det verka enkelt, men det kräver stort tålamod plus hårt arbete med dig själv, för att öka din
kunskap och dina förmågor. Tillsammans med massor av mod kan du uppnå de stunder när du är
verkligt närvarande. Det är först då du når dina medarbetare och kan ge dem den bekräftelse och de
budskap som alla människor behöver för att utvecklas. 

Mina utbildningar är mycket verklighetsförankrade och hands on. De innehåller både teoretiska och
praktiska övningar. Allt för att kunna skapa så mycket reflektioner och långsiktigt användbara verktyg
som möjligt.

MEDLEMSKAP

  • ICF - Internationella Coachförbundet
  • Medlem i Styrelseakademin Halland

CERTIFIKAT/DIPLOM

  • Coach Company
  • Hälsoakademin Europa
  • ALMI