LEDARSKAP

Coachande Kommunikation med inriktning Ledarskap, 1-4 dagar

 • Coachande samtal, teori och praktik
 • Konstruktiv Feedback, när, var, hur

  och varför

 • Effektiva samtal
 • Hantera svåra samtal, konsten att
  lyssna in
 • Förmedla budskap till enskild
  och/eller grupp
 • Skillnaden mellan manlig & kvinnlig
  kommunikation
 • Utveckla förståelsen &
  kommunikationen
   i alla led inom
  din organisation

Ledarskapsutbildningar för olika
yrkesinriktningar såsom

 • Försäljning 
 • Rekrytering 
 • Kundservice
 • Projekt

KOMMUNIKATION

 • Kommunikationsdag som en
  inspirerande
   föreläsning eller i
  samband med en
   Kick Off.
 • Kommunikation- och Säljkombinerad
  utbildningsdag skapad utifrån ditt
  företags 
  behov.

FÖRETAG

Företagsanpassade utbildningar

 • Egentligen är alla mina utbildningar
  anpassade till dig som är min kund
  och/eller det företag som anlitar mig.
  Jag 
  skapar alltid utbildning efter ditt
  företags 
  och din personals specifika
  behov.

NÄTVERK

Utbildande Mentor Nätverk för
Kvinnliga Ledare

 • Vid 7 tillfällen per år träffas grupper
  med
   kvinnliga Ledare under en för-
  eller 
  eftermiddag. Syftet är att
  gruppen skall 
  utvecklas till en kraftfull inspirationskälla för samtliga deltagare.

  Jag kommer även att finnas där som
  vägledare och utmanare
   till dig i din Ledarskapsroll.

 • Med gruppens gemensamma
  kompetens
   som stöd ger vi dig mod
  att gå utanför din
   komfortzon,
  möjligheter till egen
   utveckling samt
  nya förhållningssätt.
 • Utöver allt detta är målet att du skall
  utvecklas både som Ledare och
  Person.
 • Grupperna sätts samman av mig,
  med 
  fokus på en så utvecklande
  variation av
   både likheter och
  olikheter som möjligt.